Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

0235 3869 476

Địa chỉ: QL1A, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam Xã Điện Thắng Bắc, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Nhà Hàng Quý Điện Thắng

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : 40 đ - 100 đ

Giới thiệu:

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Điểm lân cận