Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 21:00

0235 3867 992

Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

PHỞ HỢP

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : 20.000 đ - 100.000 đ

Giới thiệu:

Bản đồ

Điểm lân cận