Đặc sản

Nem chua Bùi Huyền

21/02/2024
0
103

Gỏi lá

06/06/2023
0
129

Đặc sản Quảng Nam

19/04/2019
0
112
Quảng Nam có nhiều món ăn nổi tiếng: mỳ Quảng, bê thui cầu Mống, cao lầu, bánh bao - bánh vạc, cơm gà, bánh ít lá gai, bánh su sê... Mỳ Quảng và cao lầu được công nhận món ngon đạt kỷ lục Châu Á; bê thui cầu Mống được công nhận món ngon kỷ lục Việt Nam, phở sắn Đông Phú, gà tre đèo Le, mực cơm biển