Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

0

Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CAFÉ VALENTINO

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : 20.000 đ - 100.000 đ

Giới thiệu:

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Điểm lân cận