Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà
Đình Xuân Mỹ - Phường Thanh Hà

Giới thiệu

Giá: 35,000VNĐ-35,000VNĐ

Số điện thoại: 0235.3864040

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: update_soon@unknown.com

Địa chỉ: khối Nam Diêu, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Phường nghề thủ công Xuân Mỹ được hình thành vào thế kỷ XVII, XVIII chuyên làm vôi, gạch, đồ mỹ nghệ như lược, kẹp bằng sừng… cung cấp cho thương cảng Hội An đang trong thời kỳ hưng thịnh. Đình Xuân Mỹ do cư dân phường nghề Xuân Mỹ đóng góp công sức, tiền của tạo dựng.
Đình được tôn tạo vào năm Thành Thái thứ 15 triều nhà Nguyễn (1903) với kiến trúc kiểu "tiền đình, hậu tẩm", kết hợp với miếu Lục vị, nhà bia, cây đa, bến nước. Ngôi đình cung cấp nhiều thông tin có giá trị về quá trình tụ cư, phát triển ngành nghề thủ công ở ngoại vi thương cảng Hội An xưa. Ngoài ra cư dân còn thờ một tượng phù điêu voi Chàm, cho thấy vết tích của quá trình tiếp biến văn hóa Việt – Chăm. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1993. Ngày nay, khi đến với làng gốm Thanh Hà, ghé thăm di tích Đình làng Xuân Mỹ, du khách sẽ được mường tượng phần nào sắc màu thời gian đổ bóng xuống mái đình xưa cũ, tìm lại dấu ấn của các bậc tiền nhân trên hành trình mở đất, lập làng.

Dịch vụ

Bản đồ

Giới thiệu

×

Phường nghề thủ công Xuân Mỹ được hình thành vào thế kỷ XVII, XVIII chuyên làm vôi, gạch, đồ mỹ nghệ như lược, kẹp bằng sừng… cung cấp cho thương cảng Hội An đang trong thời kỳ hưng thịnh. Đình Xuân Mỹ do cư dân phường nghề Xuân Mỹ đóng góp công sức, tiền của tạo dựng.
Đình được tôn tạo vào năm Thành Thái thứ 15 triều nhà Nguyễn (1903) với kiến trúc kiểu "tiền đình, hậu tẩm", kết hợp với miếu Lục vị, nhà bia, cây đa, bến nước. Ngôi đình cung cấp nhiều thông tin có giá trị về quá trình tụ cư, phát triển ngành nghề thủ công ở ngoại vi thương cảng Hội An xưa. Ngoài ra cư dân còn thờ một tượng phù điêu voi Chàm, cho thấy vết tích của quá trình tiếp biến văn hóa Việt – Chăm. Di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia vào năm 1993. Ngày nay, khi đến với làng gốm Thanh Hà, ghé thăm di tích Đình làng Xuân Mỹ, du khách sẽ được mường tượng phần nào sắc màu thời gian đổ bóng xuống mái đình xưa cũ, tìm lại dấu ấn của các bậc tiền nhân trên hành trình mở đất, lập làng.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm