Mở cửa: 13:00 - Đóng cửa: 21:00

090 596 06 02

Địa chỉ: Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam Xã Điện Phương, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

ỐC HÚT BÀ HẠNH

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : 30.000 đ - 200.000 đ

Giới thiệu:

Bản đồ

Điểm lân cận