Thuy Hoa Garden

Thôn 7A xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam Xã Tiên Cảnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0935149357

Mô tả

Thuy Hoa Garden Ecological Area is an entertainment area with services for adults and children such as swimming pools, fishing, swinging ropes on pulleys... Thuy Hoa garden also serves folk cuisine. specialties of Tien Phuoc countryside such as jackfruit mixed with banana, stewed chicken with salt... Guests can also fish and cook their favorite dishes...

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Thuy Hoa Garden Ecological Area is an entertainment area with services for adults and children such as swimming pools, fishing, swinging ropes on pulleys... Thuy Hoa garden also serves folk cuisine. specialties of Tien Phuoc countryside such as jackfruit mixed with banana, stewed chicken with salt... Guests can also fish and cook their favorite dishes...

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Z