Mở cửa: 14:00 - Đóng cửa: 21:30

0787 666 515

Địa chỉ: 90 Nguyễn Nho Túy, TT Vĩnh Điện , Điện Bàn , Quảng Nam Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Bún Đậu Mắm Tôm GOLD Quán

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Bản đồ

Điểm lân cận