Mở cửa: 09:00 - Đóng cửa: 23:00

0905 754 175

Địa chỉ: 86 nguyễn nho tuý, TT Vĩnh Điện Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Alibaba Quán

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Bản đồ

Điểm lân cận