Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

0934 706 708

Địa chỉ: 49 Trần Thị Lý, TT Vĩnh Điện, Điện Bàn Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Nhà Hàng Phú Vĩnh

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Điểm lân cận