Karaoke Thanh Hương

Thị Trấn Tân An - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam

nhanghithanhhuong@gmail.com

Số điện thoại: 0913061065

Giá: đ - đ

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 9:59 CH

Mô tả

Kinh doanh lưu trú, karaoke...

Những dịch vụ phổ biến

Bản đồ

Giới thiệu

×

Kinh doanh lưu trú, karaoke...

Bài viết liên quan

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm