Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:00

093 527 41 02

Địa chỉ: Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam Phường Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

CAFÉ SKY

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : 20.000 đ - 100.000 đ

Giới thiệu:

Bản đồ

Điểm lân cận