Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

Địa chỉ: Hội An Phường Cẩm An, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Hội An Restaurant

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Khám phá khách sạn

Những dịch vụ phổ biến

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Điểm lân cận