Điểm du lịch Loc Dương

Lô 9,Khu B2-96, khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nô, Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Phường Hoà Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng
chopper9999@gmail.com
0913617589

Mô tả

Mô tả điểm du lịch Lộc Dương

Điểm lân cận

Bản đồ