Thánh địa Mỹ Sơn - Quần thể kiến trúc đền đài Chăm Pa cổ

21/06/2023
AAAA

KKKhu di tích Mỹ Sơn (thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), là một quần thể kiến trúc nổi tiếng nhất của người Chăm ở Việt Nam. Khu di tích Mỹ Sơn được xây dựng từ cuối thế kỷ IV đến thế kỷ XIII.

Ẩm thực

Địa điểm