Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

0235 391 4555

Địa chỉ: 01 Phạm Hồng Thái Phường Cẩm Châu, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Nhà Hàng Lanterns

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : 5.000.000 đ - 10.000.000 đ

Giới thiệu:

Khám phá khách sạn

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Điểm lân cận