Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

0936 979 282

Địa chỉ: TDP Thuận An-TT Đông Phú-Huyện Quế Sơn Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

Quán Kính

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Bản đồ

Điểm lân cận