Chiến thắng Cấm Dơi

Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
tuongvhttqs@gmail.com
0917674475

Dịch vụ

Image

Chụp ảnh cưới

Image

Giao lưu văn hóa

Mô tả

Cụm di tích Chiến thắng Cấm Dơi thuộc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, được xếp hạng là Di tích lịch sử cấp Quốc gia vào năm 2012. Nơi đây có thể xem là 1 trong những địa bàn ác liệt nhất, là nơi tranh chấp sống còn giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tượng đài kỷ niệm chiến thắng Cấm Dơi được xây dựng nhằm tưởng nhớ công lao của những người lính anh hùng đã ngã xuống trong chiến thắng Câm Dơi vang dội.

Điểm lân cận

Bản đồ