Cây Da Reo

Giới thiệu

Giá: Đang cập nhật

Số điện thoại: 0

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: update_soon@unknown.com

Địa chỉ: Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Xã Tam Mỹ Tây, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Cây Da Reo là một loại cây cổ thụ che bóng mát tỏa rộng, Cây Da Reo là di tích lịch sử, là căn cứ địa cách mạng trước năm 1975. Hiện nay tại khu vực này, vẫn còn nguyên trạng Cây Da Reo, miếu thờ Mục Đồng và cũng có sự thay đổi bởi cải tạo canh tác của nhân dân địa phương.

Dịch vụ

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.

Bản đồ

Giới thiệu

×

Cây Da Reo là một loại cây cổ thụ che bóng mát tỏa rộng, Cây Da Reo là di tích lịch sử, là căn cứ địa cách mạng trước năm 1975. Hiện nay tại khu vực này, vẫn còn nguyên trạng Cây Da Reo, miếu thờ Mục Đồng và cũng có sự thay đổi bởi cải tạo canh tác của nhân dân địa phương.

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm