Lịch trình của tôi Linh

Lịch trình của tôi Linh
 • Từ ngày 03/04/2024
 • Số ngày 2 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 2 Địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 1 Địa điểm
 • 08:00
  Hội Quán Quảng Đông 120.000 đ

  176 Trần Phú, Phường Minh An, TP Hoi An, Tỉnh Quảng Nam

Ngày 2 1 Địa điểm
 • 08:00
  Nhà cổ Đức An 120.000 đ

  129 Trần Phú Phường Minh An, TP Hoi An, Tỉnh Quảng Nam

Bình luận và Đánh giá

/ 5
đánh giá