Đình Sơn Phong
Đình Sơn Phong
Đình Sơn Phong

Giới thiệu

Giá: Đang cập nhật

Số điện thoại: 0

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 8:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: update_soon@unknown.com

Địa chỉ: 350 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Sơn Phong, TP Hoi An, Tỉnh Quảng Nam

Di tích đình Sơn Phong tọa lạc tại số 350 đường Nguyễn Duy Hiệu, thuộc địa phận phường Sơn Phong, thành phố Hội An ,là di tích có giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cộng nhận là di tích cấp quốc gia vào năm 1991. Đình do các hiệp thợ địa phương xây dựng và nhiều đời hiệp thợ sau tu bổ tôn tạo dùng làm nơi thờ Thần Hoàng, các vị thần sông nước, trong đó chủ thần là bà Đại Càn, bà Thiên - Y - A - Na, cùng các bậc tiền hiền, hậu hiền sáng lập làng. Đình là nơi mang nhiều dấu tích của sự sát nhập từ các làng Đại An, Mậu Tài, Phong Niên, một phần đất Sơn Phô. Từ sự sát nhập này, làng và đình có tên mới là Sơn Phong. Tương truyền làng có truyền thống làm các dịch vụ trong hoạt động thương mại và bảo đảm an ninh cho cả phố Hội An nên Chúa Nguyễn Phúc Chu ban tặng làng một tấm biển đề 4 chữ "Cứu Thế Độ Nhân". Tấm biển có niên đại 1715, ... Xem nhiều hơn

Dịch vụ

Bản đồ

Giới thiệu

×

Lịch trình của bạn

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm