QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP KHÔNG ĐỂ DỊCH COVID – 19 XUẤT HIỆN, BÙNG PHÁT, LÂY LAN TRÊN ĐỊA BÀN

21/04/2023 22/04/2023 336 0

covid1

  Đ/c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, kết luận hội nghị

       Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhưng với tinh thần là đã có thêm nhiều yếu tố phức tạp hơn so với trước.

       Không chỉ là ngăn ngừa các nguy cơ từ biên giới mà phải ngăn ngừa từ chính trong nội địa xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Nghiêm khắc thực hiện 3 trước, 4 tại chỗ để xử lý các tình huống xảy ra. “3 trước” là: chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước; "4 tại chỗ" là: lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ.

 

Bản đồ

Lịch trình của bạn