Mở cửa: 08:00 - Đóng cửa: 23:59

091 406 44 46

Địa chỉ: 53 Phạm Văn Đồng Phường Tân An, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Nhà hàng Hoi An Life

Loại món ăn chính:

Mức giá trung bình / người : đ - đ

Giới thiệu:

Khám phá khách sạn

Bản đồ

Điểm lân cận