Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Ruộng bậc thang Tu Ron

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Nhà Khách Nam Trà My

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Bình Béo

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:59
 • Thủy điện Sông Tranh 2

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 16:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Quán Ăn Như Ý

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 21:59
Ngày 2
 • Bảo Chiêu Quán

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 23:59