Xe đi Quảng Ngãi

Ngày 2 chuyến: 

- Sáng: Khởi hành lúc 6h30

- Trưa: Khởi hành lúc 12h30