Trạm y tế phường An Mỹ

114 Nguyễn Thái Học, An Mỹ, TP Tam Kỳ

0235 3 829 026

Trạm Y Tế Xã Tam Ngọc

Tam Ngọc, TP Tam Kỳ

0235 3858 113

Trạm Y Tế Xã Tam Vinh

Tam Vinh, Huyện Phú Ninh

0235 3890 557

Trạm y tế Phường An Sơn

616 Phan Chu Trinh An Xuân, Tam Kỳ

0235 3858 385

Trạm Y Tế Xã Đại Hòa

Đại Hoà, Huyện Đại Lộc

0235 3865 642

Trạm Y tế Xã Đại Quang

Tỉnh Lộ 609, Đại Quang, Huyện Đại Lộc

0235 3846 941

Trạm Y tế Xã Đại Hiệp

Đại hiệp, Huyện Đại Lộc

0235 3762 539

Trạm Y Tế Xã Tam Phước

ĐT615, Tam Phước, Huyện Phú Ninh

02353 889 527

Trạm Y Tế Xã Tam Thái

Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh

0235 3856 722

Trạm Y tế Xã Tam Thăng

Tam Thăng, TP Tam Kỳ

02353 888 975

Trạm Y Tế Xã Tam Đàn

ĐT615, Tam Đàn, Huyện Phú Ninh

02353 847 116

Trạm y tế Phường Cẩm Châu

356 Cửa Đại, Cẩm Châu, TP Hội An

0235 2241 205

Trạm y tế Xã Tam Vinh

Tam Vinh, Huyện Phú Ninh

0235 3890 557

Trạm y tế Xã Đại An

Đại An, Huyện Đại Lộc

02353 786 115

Trạm Y Tế Phường Minh An

72 Nguyễn Thái Học, Minh An, TP Hội An

0235 3863 864

Trạm Y Tế Xã Quế Xuân 1

Quế Xuân 1, Quế Sơn

0235 3687 101

Trạm Y Tế Xã Quế Hiệp

Quế Hiệp, Quế Sơn

0235 3655 922

Trạm Y Tế Phường Điện Nam Đông

Trần Thủ Độ, Điện Nam Đông, Điện Bàn

0235 3948 676

Trạm Y Tế Xã Điện Nam Trung

C8, Quảng Lăng 1, Điện Nam Trung, Điện Bàn

0235 3843 923

Trạm Y Tế Xã Quế Xuân 2

Quế Xuân 2, Quế Sơn

0235 3688 200

Trạm Y Tế Phường Cẩm Nam

Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Cẩm Nam, TP Hội An, Quảng Nam

0235 3864 290

Trạm Y Tế Phường Cửa Đại

Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam

0235 3863 057

Trạm Y tế Xã Điện Phương

Xã Điện Phương, Huyện Điện Bàn

0235 3867 624

Trạm Y Tế Phường Điện Dương

Phường Điện Dương, Điện Dương, Điện Bàn

0235 3843 885

Trạm Y Tế Xã Điện Nam Bắc

ĐT607, Thôn 2A, Xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn

0235 3947115

Trạm Y Tế Phường Cẩm Phô

Số 22, Đường 18/8, Phường Cẩm Phô, TP Hội An

0235 3864 288

Trạm Y tế Phường Vĩnh Điện

Lê Đình Dương, TT. Vĩnh Điện, Điện Bàn

0235 3867 059

Trạm Y Tế Phường Điện An

QL1A, Khối phố Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn

0235 3867 884

Trạm Y Tế Xã Điện Minh

Thôn Trung Phú 2, Xã Điện Minh, Điện Bàn

0235 3867 058

Trạm Y Tế Xã Điện Phước

Thôn Nhị Dinh 1, Xã Điện Phước, Điện Bàn

0235 3741 772

Trạm Y tế xã Điện Thắng Trung

QL1A, Thanh Quýt 3, Điện Thắng Trung, Điện Bàn

0235 3769 700

Trạm Y Tế Xã Điện Thắng Bắc

QL1A, Viêm Tây 2, Điện Thắng Bắc, Điện Bàn

0235 3869 655

Trạm Y Tế Xã Quế Châu

ĐT611, Quế Châu, Quế Sơn

0235 3885 227

Trạm Y Tế Xã Quế Minh

Quế Minh, Quế Sơn

0235.3885.623

Trạm Y Tế Thị Trấn Đông Phú

199 Hùng Vương, TT. Đông Phú, Quế Sơn

0235 3885 006

Trạm Y Tế Xã Quế Long

Quế Long, Quế Sơn

0235 3655 084

Trạm Y Tế Xã Quế An

Quế An, Quế Sơn

0235 3655 110

Trạm y tế Xã Hương An

Hương An, Quế Sơn

0235 3683 047

Trạm Y Tế Xã Phú Thọ

Phú Thọ, Quế Sơn

0235 3657 084