Sự kiện ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06)

23/05/2024 27/05/2024 224 1
Ngày Quốc tế Thiếu nhi bắt nguồn từ sự kiện thảm sát phụ nữ và trẻ em của quân Phát xít Đức tại làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc) vào ngày 01/06/1942

Ngày Quốc tế Thiếu nhi bắt nguồn từ sự kiện thảm sát phụ nữ và trẻ em của quân Phát xít Đức tại làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc) vào ngày 01/06/1942. Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã chọn chính ngày này để tưởng nhớ hàng trăm trẻ em vô tội thiệt mạng trong cuộc chiến phi nghĩa giữa các đế quốc cũng như lên tiếng bảo vệ quyền lợi được sống, vui chơi và học tập của mọi trẻ em.

Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi diễn ra ở Việt Nam lần đầu tiên vào 01/06/1950.

Map

Sample Plan